Alfa Romeo 1900 C Coupé Touring (1952)
Alfa Romeo 1900 C Coupé Touring (1952)
  July 20th 2018       Alois Treichel